Cross

Seera caaseeffama sirna gadaa maccaa


Seera caaseeffama sirna gadaa maccaa

Beekkumsa, Oduu fi koobla Aadda Boorana gara gara Suuralee Abbootii Gadaa Booranaa fi taphaa kolfaa Borana Page kana jalati ni argatu nuti makama Join and share with friends . Sirnaa (PhD c) 12 Appraising Gadaa System as an African Version of Classical Human and Democratic Rights Obbo Solomoon Immiruu Ijoo 4: Seenaa 1 Sakatta‟iinsa Seenaa Seera Ambaa/Arsii Obbo Ginbaar Nagaraa 2 The Epitomizations of Anoole and Menelik II Statues in the Age ta’uudhaan hojii ajaa’iibsiisaa hojjachaa kan turan Abbaa Gadaa #Bayyanaa Sanabatuu bara hojii isaanii xumuruun baallii Abbaa Gadaa #Meelbaa kan ta’an #Goobanaa Hoolaatti dabarsaniiru. Raajii Waaqaa, safuu namaa! Jarri seera baasan malee, taabotaan maganan malee, bataskaanuma saniyyuu bakka uummanni barbaadutti hin ijaarre. hubachuudhaaf qormaata cimaa sirna Gadaa kan mul’isan armaan gaditti ilaalla. 12 caalun hojjetamaa jiru <p dir="ltr">SEENAA GOOTA OROMOO BARA 2016</p><p dir="ltr">Jaal/Musxafaa Huseen:</p><p dir="ltr">Abbaa isaa obboo Huseen Buttujjii fi Haadha isaa aaddee Saafayee Nuuraa irraa Godina Arsii Bahaa Aanaa Ziwaay Dugdaa magaalaa Ogolchoo ykn Haburaa, ganda Sanbaroo jedhamutti bara 1985 A. Duudhaalee Sirna Gadaa Oromoo Simi Gadaa Oromoo duudhaalee çiccimoo jiruuf jireenya hawaasaa keessatti iddoo guddaa qaban kan hammate yoo ta'u Heeraa uumamaafi' Tumaalee Seera Oromoo irraa kan maddeefi Ummatichi akka heera t_Jymaa (Waaqa) . "kabajuun Uumama waliin walta'ee jaalalaafi Sep 16, 2019 · Seenaa Magaalaa Finfinnee Kana Dubifneefi Kana Dhagenye Irra Adem_Misoma Irraa, Muddee 2, 2018 SEENSA Barruu kana keessatti seenaa, Finfinnee yaada baayyee gababdu irraa dubbadheen yaadan ka’efattin darba. Seerri yaayyaa shananii kun jireenyaa fi falaasama Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Abdi Mohammed, the President of the Somali Regional State of Ethiopia. Ragaa dhaaba godaantummaa kan sadarkaa addunyaa tuquu dhaanis Itiyoopiyaan hayyoonni biyya ishee keessaa godaanuu dhaan sadarkaa duraa irra jirti jedhan. 30/04/2014 · Dabalees isaan kun mirgaa fi haqa keenya isa gabroomfattoota Habashaatiin nu irraa mulqame kana waltaanee, oljechuun akka deebifannee gonfannu nu godha. Dhugaan isaa garuu sirna amantiis, ofkeessaa qabaachuudha. Now, conscious of their national identity after years of slumber, many are rising to join those activists who are already in the jungles of Oromiyaa. Warrii waggaa 150 duraa yoo xiqqaate sirna GADAA , AADAA, MAMMAAKSA, JECHOOTA, SHEEKOO KKF dhaloota har’aaf dhiisanii dabranii qofa odoo hin taane , isa boriifis kaa’anii dabranii jiran. The study of the predominant human-environment relationship, and the indigenous ecological knowledge and practices of indigenous peoples in natural resources and biodiversity conservation have enormous role in understanding the ever-growing environmental problems, and consequent social problems. 5 ol fe’an galgala sa’aa 2 amma barii sa’aa 12tti qofa socho’uu danda’u. Daba sirna fiwudaalaa ummata Oromorratti hojjatu kan baree fi kananis hedduu kan aare Taaddasaan dhaqee Waldaa Maccaa fi Tuulamaatti makame. Seera barachuuf waanin hawwaa tureef ammoo, Baqqalaa Nadhii karaa kanaanis fakkii 2ffaa ol’aanaa naaf tahe. Fakkeenyaaf Sirni Gadaa kanan bu'uureffame, akkasumas Oromoon manallee yoo ijaaru seera yaayyaa shananii bu'uura godhata, bineeldota nyaatamuu fi hinnyaannellee kanaan addaan baasa ture. Warraaqsa biyyoolessaa guutummaa Oromiyaa keessaa Ji’oota 9 oliif finiinaa jiruu fi sochiilee naannolee Impaayerattii adda addaa keessatti akkaan jabaataa jiraniin dhabamni sirna isaa dhiyaachuu kan hubate Readbag users suggest that Barruu_rakkoolee_kessaan_hojii_QBO_danqan. Nov 20, 2017 · Oromia (Odaa Bisil): Seera Gadaa Oromoo Maccaa Wiirtuu Odaa Bisilitti kan Tumame November 20, 2017 Posted by OromianEconomist in Uncategorized. L. Frehiwot Tamru, CEO of #Ethiotelecom highlighting the now and the future to @forbesafrica @penresa_mc Read the full interview below #Ethiopia oromoon sirnoota malee saboota irraa jibba hin qabu. Waldaan Maccaa Tuulamaa ganama wayita hundeeffamu haalli hawaas diinagdee uummata Oromoo akka har'aa kana hin turre kanaafuu wantoonni jijjiiramanii fi fooyya'uu malan ni jiru jedhan. 1. Namaa-sa’a, margaa-muka, laflootuu-baratuu faa barbadeessuun, mancaasuun 8/03/2015 · Kana bira kutanii Oromoon nama du’e bataskaanatti malee, akka hin awwaalle “abunni” isaanii maganee, mootummaan isaaniis seera baase. 00 PM, Gambella People Liberation Movement (GPLM), soldiers on operation had encountered with the Ethiopian forces and clashed with them, and Ethiopian People Patriotic Front (EPPF) backed up the GPLM soldiers since the battle was fought in their territories. On November 21, 2013 on Thursday at 4. "kabajuun Uumama waliin walta'ee jaalalaafi Ba'a Gadaa Roobaleefi seensa Gadaa Birmajii ture. 697 Mal. Ibsi guutuun kinooti;Seenaa kaleessaa yaadachaa, Muuxannoo hardhaa qabannee Q Ibsa Ejjennoo Walgahii Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo Waxabajjii 09 – 19, 2018. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Qooda Qaalluufi amantiin sirna Gadaa keessaas sirni kun sirna amantii tahuu fakkeessa. Addaggummaatu dagaaga. • Nama Seera Gadaa fi dubbii jaarsummaa beeku, hariiroo hawaasa naannoosaa waliin qabuun, amanamummaa fi fudhatama kan qabu. Kanarratti bakka guddaa qaba. 262 Mal. The Irreconcilability of the Oromo Nature of Peace and Leadership with the Ethiopian Nature of Violence and Dictatorship; Ayyaanaa fi Uumama: Baga Nagaan Bara Haarawaa Geessan! 14/06/2012 · Gadaan: sirna dinagdee, sirna malbultii, sirna hawaasummaa, sirna aadaa fi sirna amantii hammatee, walis qabachiisee argama ture. Ethio telecom . Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats Viidiyoo gaafa Fulbaana 14, 2014 maqaa Obbo Daani’eel Dafaatiin Ayyaantuu. Keessaammo kanneen dhiddheessa gamanatt hafan sirna mooti irratt hundaawe ijaarratan. Inni tokko isaan kaan irratti aangoo hin qabu, hin abboomus. See what Beekan Guluma (beekang) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas. me/JechotaGaggaarii Hiriyoota Keessaniif Forward Godhaa 9/12/2014 · (Oromedia, 9 Mudde 2014) Abbaan Gadaa Oromoo Maccaa Obbo Takkalaa Dhinsaa fi obboleessi isaanii Abbaan Alangaa Obbo Darajjee Dhinsaa G/I/A/Booraa irraa gara manatti deebi’aa utuu jiranii mana Oromoo tokkootti goran; achittis simannaan taasifameef. Search. Tags: Africa, Democratic African institution, Democratic system, Gadaa System, Odaa Bisil, Oromia, Oromo, Oromo democracy, Seera Gadaa, Seera Gadaa Oromoo Maccaa, Sirna Gadaa, Sirna Gadaa Oromoo trackback Gadaan Maccaa waggoota dheeraaf adda cite ture tibbana Odaa Bisilitti yaa’iin walga’ee jira. Injifatnoon Ummata Oromoof! Wabii Waanjoo sirna garbummaa warri hudhaa cirtan, Midhaa aadaa nafxanyaan dhiiga kan lolaatan, Qimmidda shanbaqoon ribuu kan ciraamtan, Wadaroo hin furgaaneen harka kan hidhamtan, Seera dhugaa hin qabneen dukkana kan jirtan, Summii barri hin beekneen agartuu kan jaamtan, Seera safuu hin beekneef du'a kan eeggattan, Otoo dafqitaani qomoon callaa Nov 23, 2007 · Barri 1964, bara Waldaan Maccaa fi Tuulamaa itti dhalate ture. Background. Sirna cunqursaa fi hojii isaa beekuun, wal’ansoo qabsoo deema jiru galmaan gahuuf murtessa dha. Htti kan dhalate yoo ta'u, umrii daa'imuummaa isaatti hanga humni isaa danda'een maatii isaa gargaaraa kan oromoon sirnoota malee saboota irraa jibba hin qabu. Jimma, Gomma, Limmuu fi Gumaan hidhata walgargaarsaa tokko ummatanii 26/10/2014 · Duulli Oromoo jaarraa 16faa keessa Laga Gibee fi Baaroo gidduu qubate Odaa xixinnoo fi bulcha sirna Gadaa irraa maqe dhaabbachuutti ka’e. Htti kan dhalate yoo ta'u, umrii daa'imuummaa isaatti hanga humni isaa danda'een maatii isaa gargaaraa kan 28/01/2016 · The Oromo had tried for their grievances to be heard in a peaceful manner, but in vain. Seerumti jaarmayni ittiin haa masakamuuf tumamee, sirnaan galmaawee ittiin hajjatamaa ture, yeroo sanitti gadfageenya yaadaa The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. C. But gallant Oromo that have thirst for freedom are shaking the earth from mountains and valleys of their country. The site #DhalootaFincilaa is named after the title of the third poetry book of the poet Caalaa Hayiluu, which means the revolutionary generation. The file contains 11 page(s) and is free to view, download or print. Baqqalaa Nadhii Waldaa Maccaa Tuulamaa hoogganaa fi tika seeraa gochuun qoodni kenne himame waan dhumuu miti. Gadaan bara durii akki itti ijaarame akkaataa caasaa umriitini. uunkaa jereenya hawaasaa 2. Keessumattuu tokkommaa Oromoo cimsuu fi qabsoo Qeerroo karaa qabsiisaa deemuu keessatti shoora seena qabeessa ta’e taphataniiru,Abbaa Gadaa Bayyanaa Sabatuu. Beekumsa Sammuu The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) has learnt through its correspondents that, in a severe crackdown that has been going on in Nairobi Kenya since the 4th of December, the Kenyan police have arrested more than 700 refugees who are originally from neighbouring Horn of African countries, and have been in Nairobi for varying lengths of time. Sirni Gadaa sirna Wal qixxummaa, Haqummaa fi Iftooma of keessaa qabuudha. 9/11/2019 · 3. Sirna Gadaa. Eegaa, kun aadaa amantii sirna Gadaa keessaa isa tokko. Negaso Gidada Solan- Pirezidaantii Itoophiyaa durii fi miseensa paarlaamaa Nuho Mohammed Gobana – one of the best Oromo singers Omar Suleyman – Legend Oromo Artist and Nationalist Gadaa for Deliberative Democracy Zalaalem T. #Ethiotelecom “Preparing for A Different Tomorrow” Ms. Ethiopia: When the Gadaa Democracy Rules In A Federal State: Bridging Indigenous Institutions of Governance to Modern Democracy. I Creat This Page on Demanding of Self Determination,Freedom,Equality and Democracy for Oromo Ethinic Groupe In Ethiopia. Kan isaan malee hin taane hoodi malbulchaa fi hawaasomaa jiru turani. It is to be recalled that Finfinnee (Addis Ababa) was founded as the present capital city the so called Ethiopian in 1886 by a man called Minilik II. Demokraasii Gadaa keessatt qooda kana kan agarsiisuu dhaaba Siiqqeeti. . 30/12/2014 · Baga waggaa haaraa 2015 geessan. Abbaan muudaa sirna filmaata abbootii gadaa faa keessatti qooda guddaa qabaayyu. Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. The National Youth Movement for Freedom and Democracy Beekumsa Sammuu <p dir="ltr">SEENAA GOOTA OROMOO BARA 2016</p><p dir="ltr">Jaal/Musxafaa Huseen:</p><p dir="ltr">Abbaa isaa obboo Huseen Buttujjii fi Haadha isaa aaddee Saafayee Nuuraa irraa Godina Arsii Bahaa Aanaa Ziwaay Dugdaa magaalaa Ogolchoo ykn Haburaa, ganda Sanbaroo jedhamutti bara 1985 A. Haaluma, kanaan adeemsa, shira, odeeffannoo fi karoora sirnicha haala dursinee saaxiluu akka nu dandeessisu qorannoo fi qorqortii gadi fagoo godhuudhaan hojii sirna abbaa irree gufachiisu irratti hojjechuuf nuti rogeeyyiin Oromoo murteeffannee Ummata Oromoo, caalaattu Tuulamaa fi Maccaa, kan dura buqqisaniif gaaffii irra jiru utuu hin deebisin bara abbaan biyyaa mirga saa gaafachuutt ka’e kana lafa caalaa kutanii dabalachuu yaaluun waldhabdee jiru babbalisuu malee furmaata nagaa argamsiisuuf fala hin ta’u. Jireenyi dhala namaa walitti Sirna Gumaa Baasuu (Waaqeffannaa, Finfinnee, 2017) Kun sirna gumaa baasuu Oromoo Oromiyaa giddu galaa, Aanaa Ilfataa, keessatti raawwatamee dha. Related Posts Walharkaa fuudhinsi Paarkii indaastirii Jimmaa marsaa… Qeerroowwan Oromiyaa 50 ol ta’an gara magaalaa Arbaa… Waajjiraalee Baasii Hin Qusannerratti Tarkaanfin Ni… Obbo Birruun weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba’anii May 17, 2013 · re: sirna-gadaa-oromo deebisuun furmaata tokkummaa ti Post by ORFist » Sun Jul 06, 2014 1:23 pm Haa ta’u malee, amantii Oromoo Waaqeffannaan sababoota sirnoota darban keessa hawaa sichaafi aadaa hawaasichaa irra dhiibbaan gahaa tureef akkasumas amantilee biyyoota biroraa biyya seenaniin ukkaamamuu yaalera. Odaan Bisil handhuura Oromoo Maccaa keessatti ayyaanni Gadaa Maccaa ta’uunis Odaa tajaajila Buttaa Qaluun ayyaana Guddaadha. Kitaabi haaraan mata dureen isaa “Kudhaama Seenaa” jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba’ee jira. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin Ijaa-gurra banatanii ummata qalbiin caqasuu mannaa shiraa fi humnaan fedhii sabaa ukkaamsanii aangoo qabatanirra bubbuluu filatu. warri bulchiinsa kanaan ammallee walbulchaa jiran jiru. Hawaasa seeraa fi heeraaf hin abboomamne keessatti sirna dhablummaa fi kashalabbummaatu heddummata. Guyyaa, ji’a (baati), waggaafi Gadaa lakkaawuudhaan hawaasa Oromoo sirna kan jalatti qindeessuun qaama aadaa ture. Yaayyaa shanan wantoota shanan Waaqayyoo dachee fi qoolloo irraa uumedha. Aadaa Oromoo kan bara sirna Gadaa keessatti yeroon baay’ee barbaachisaadha. Hidda latiinsa oromoo pdf -- Investigators are recommending that time no time como descargar musica por uc960handlerui sick of hearing about you wouldnt. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta’an barnoota phisics baratan Obbo Leellisaa Aadaa kitaaba barreessuuf kan na kakaase bal’ina aadaa fi seenaa Oromoon qabu jedhan. 31/08/2019 . bil. Viidiyoon sun gaaffii danuu sammuu koo keessatti uume. OBN Wax. The only thing which can make this striving for an independent Gadaa Oromia of about 650,000-SqKm unnecessary is the possible transformation of the existing Abyssinian empire to a union Oromia of 1,130,000-SqKm. Jimma, Gomma, Limmuu fi Gumaan hidhata walgargaarsaa tokko ummatanii Skip to main content. Sirni Gadaa bulchiinsa Hawaasummaa, Diinagdee, Waraanaa fi Siyaasaa kan of keessatti hammate, waggaa saddeet saddeetiin kan maruudha. 1. Haaluma, kanaan adeemsa, shira, odeeffannoo fi karoora sirnicha haala dursinee saaxiluu akka nu dandeessisu qorannoo fi qorqortii gadi fagoo godhuudhaan hojii sirna abbaa irree gufachiisu irratti hojjechuuf nuti rogeeyyiin Oromoo murteeffannee jirra. Waggoota 600 oliif qusatamee har'arra kan ga'e sirni Gadaa Oromoo akka hambaa killayaa addunyaatti Boorana, Maccaa-Tuulama, Arsii, Gujii, Ituu- Humbannaa Dhaloonni oromoo sirna gadaatiin bulu yeroo hunda gadaa keeessa jira. Readbag users suggest that Barruu_rakkoolee_kessaan_hojii_QBO_danqan. 2/11/2017 · Piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. Barumsa Fi Dhimmota Seera Gibiraa May 29, 2017 · Jibbiinsi sirna sanaaf qabus jabaachaa hawwii inni falmaaf qabu ol ka’aa deeme. Qabsoon bilisummaa, Awurooppaa keessatti illee geggeeffamaa jira jechuu dha. Seera Gadaa fi amantii Waaqeffannaa keessatti mirgaa fi haqa ilmoo namaa dhiisitii, kan bineeyyii-llee ni kabajama. 26/10/2014 · Duulli Oromoo jaarraa 16faa keessa Laga Gibee fi Baaroo gidduu qubate Odaa xixinnoo fi bulcha sirna Gadaa irraa maqe dhaabbachuutti ka’e. Thus, the Federalists should just call the Gochaa sirna faashistummaa fi appartaayidii kana keessattti qooda fudhachaa kan jiran diinaa beekama sirna kolonii nurratti fe’e(diina innikaa) duwwaa osoo hin taane diinaa keessoo kanneen sammuun gabroomee ergama diinaaf gugguufuu dabalatee akka tahe Oromoon dammaaqee hubachuu qaba. Dhugeeffannoos kan dudhaan adda tahe guddifatan. GAOP - Grand Afaan Oromo project / Jaatanii Guddaa Afaan Oromoo. Shaneen Gumii Adda Bilisummaa Oromoo walgahii dhaabbataa 2ffaa kan Kora Sabaa 4ffaa boodaa Waxabajjii 09 – 19, 2018 geggeeffatee milkii fi injifannoodhaan xumurate. Waldaan kun waldaa misoomaa fi wal-gargaarsaa kan Oromoo haa jedhamu malee, ummanni Oromoo eenyummaa isaa akka baruu fi eeggatu gochuun, qabsoon wal-harcaasaan bakka bakkaa akka wal-qabatu fi ummata kutaa adda addaa walitti fiduun gaafiin bilisummaa Oromoo bifa qindaawaan akka Jan 20, 2018 · Bara 2011 sochiin dargaggoota Oromoo kun qindoominaa fi sirna irra ifaa tahe horatee maqaa beekamaa fi seera ittiin bulmaataa tolfachuudhaan unkaa jaarmayaa horate. Viidiyoo gaafa Fulbaana 14, 2014 maqaa Obbo Daani’eel Dafaatiin Ayyaantuu. Gaafa oogantoota keenya biyya alaatti jabeessinee guddifannu, uummatni keenya kan biyya jiran oogantoonni isaa baqaatani biyya alaa akka jirutti amanu, ooggana diinaa irratti qabsoo finiinsu. Ibsa Ejjennoo Walgahii Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo Waxabajjii 09 – 19, 2018. siyaasaa sirna Gadaa 3. Seerumti jaarmayni ittiin haa masakamuuf tumamee, sirnaan galmaawee ittiin hajjatamaa ture, yeroo sanitti gadfageenya yaadaa Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo has also indicated many seats are reserved for Haadha Siiqqee’s. Sabboonummaan Oromoo seenaa, aadaa, sirna Gadaa fi Afaan Oromoo irratti ijaarame. Akka aadaan sirna kanaa hin dabnefi seerriifi heerri sirnichaa hin banne qaceelcha. " Invite ur friends to like this page Page keenya kana Keessumaa Oromoon biyya hambaa jiru kun yoo xiqqaate sadarkaa hawaasaatti (Community) seera ittiin waliif bulu akka Oromootti qabaachuu qaba. Ashamaa harka fuune warra Bariisaa. Nov 23, 2007 · Barri 1964, bara Waldaan Maccaa fi Tuulamaa itti dhalate ture. sabi seera tumu duruu ittiin bulaa seerri saba tumee akkamiin hofkalaa Gadaawoo Galgaloof Daawwoo Goobboo Booran Cangaree Korbeefii Harruu Maaruu Tuulam seera Gadaa Maccaa gadaa Makkoo Bilii lallabadhu gumaa dhumaa jiraa firri!!!!! oromoon sirnoota malee saboota irraa jibba hin qabu. illee, bara Gadaa sana Oromoon jabaa kan tureef, wal dhaga’uu, wal kabajuu, safuu qabaachuu, seerrii jiraachuu, Oromummaa guutuun jiraachuu dhaga’aa ega guddannee , wal kabajuu fi wal danda’uun har’a dhibee, seera kaleessa ittin kakatan cabsuun kan dhufe , Gadaa keessa keenya keessaa dhibuu irraatii jechuudha. Jun 12, 2014 · True to the Gadaa tradition, Oromummaa prophesies: equality for all human beings, peace and calmness to the world and a situation in which there is no group that claims superiority over any other because of race, creed, gender or any other difference. Abdi Mohammed, the President of the Somali Regional State of Ethiopia, who was given an “urgent call” by the Federal government in Addis Abeba to come and explain why he fired seven of his executive members of the regional Party, has failed to travel to Addis. Kanaaf jecha biyyaa baqachuu kan uume sirna siyaasaa ta’uu dubbatu. com irratti maxxanfame daaw’adhee irribni na qabuu dide. Sirni Gadaa duraan sirna badaa ittiin qolachaa yoona geenye babal'achuu namaa badeera kan jedhan Abbaa Gadaa Kuraan, akkaataa seera Gadaatiin  13 Jul 2017 Dimmaa Weeyrara Alagaatiin Dura Ittiin Bulmaata sirna Gadaa Raabaa Manguuddoo biyyaa irraa aadaa, seenaa, amantii, fi seera baratan. Gefällt 23. The initial rise and fall of the Pan-Oromo Maccaa and Tuulama Association (MTA) made two things clear: that Oromo nationalism is never dead and that the colonizer will never allow the colonized to air their grievances peacefully. Warroonni aangoo dabarsaniifi fudhatan akkaataa Seera Tumaa Odaa Roobaatiin gosni 29 bakka kanatti akka walitti qabaman godhame. Bakka itti-addaan bayanis, bakka itti-addaan hin baanes qabuuyyu jechaa dha. 2 May 2017 centralization policy was responsible for introducing seera gooroo which created non-violable Gadaa of Arsii became his deputy, Abbaa Gadaa of Maccaa chosen as auditor, and Xiinxala Adeemsa Dadhabbii Sirna Gadaa Oromoo Iluu Abbaa bulchiinsa gadaa fi Caaseeffama isaa diiguun hin ture. Dec 30, 2019 · Print. saphaloo kadiir ESAT News. Haayile Maariyaam Gammadaa Dhaaba Maccaa fi Tuulama kan hundeesse. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Quunnamtiifi hariiroo gaarii uummata Oromoo keessatti qabu fayyadamee sochoosuun bara 1965 dhaadannoo “lafti Qotee Bulaaf” jedhu hiriira finfinnee qopheessuun Oromoof jijjiirama guddaa kan fide bu’uura qabsoo hundaa nu akeeke. ''Bara sana Duudhaalee Sirna Gadaa Oromoo Simi Gadaa Oromoo duudhaalee çiccimoo jiruuf jireenya hawaasaa keessatti iddoo guddaa qaban kan hammate yoo ta'u Heeraa uumamaafi' Tumaalee Seera Oromoo irraa kan maddeefi Ummatichi akka heera t_Jymaa (Waaqa) . Kanaafiis, hawaasa Oromoo keessatti qaroomni (civilization) addunyyaf gumaache kalandarii Oromooti. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. April 17th, 2019 - Seena saba Oromoo Fi sirna Gadaa Kitaaba seenaa saba Oromoo fi Sirna gadaa Birraa Fulbaana 1995 bulchiinsa sera aadaa amantiifi seena dabre baratu Waa’ee sirna Gadaa caalatti Qaalluun jireenya hawaasa Oromoo sirna Gadaa keessatti qooda guddaa sadii qabaata Isaaniis a qooda amantii – namafii waaqa May 07, 2015 · Mul’is Abbaa gadaa sabboonaa beekamaaand one of the founders of Oromo liberation Army Nadhii Gammadaa – One of the OLF founders Hon. A. Posted by OromianEconomist in Ancient African Direct Democracy, Gadaa System, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Nation, Oromummaa, Sirna Gadaa, The Oromo Democratic system, The Oromo Governance System, Uncategorized. Gabaasti kun isaan irraa kan argamee dha. Sirna Gadaa Fi Gaaila The site #DhalootaFincilaa is named after the title of the third poetry book of the poet Caalaa Hayiluu, which means the revolutionary generation. Nov 09, 2019 · 3. amantii sirna gadaa 1. Mammaaksa afaan oromoo pdf Xiinxala Qorannoo Mootummoonni dhufaa-dabraan maqaaEthiopia-tiin sirna gabrummaa-dhaa naannoo sanitti sirneessanii ummatoota bitaa as gayan hundinuu, hoojum (sagantaan hujii) isaanii tan duraa, takkaa ummata naannoo isaanii jiru weeraruu ykn, qabsoo ummatoota weerarame, kan bilisummaa ufiitif qabsaawu, ukkaamsuu-dha malee, guddina ummata weeraranii inumaa hin Mukti Oromiyaa mee maqqoo nuuf ibsaa NNagaan Waaqaa haa dursu laga ce'ee goomoo,Attam ooltan! Nooru yaa gootota Oromoo,Nibaruu siniin jedhu dargaaggoonni qomoo!Ashamaa harka fuune warri boruuf dhamaatan,Dhunfaa mirga uumaaf kan barruu luqqaatan,Waanjoo sirna garbummaa warri hudhaa cirtan,Midhaa aadaa nafxanyaan dhiiga kan lolaatan,Qimmidda shanbaqoon ribuu kan ciraamtan,Wadaroo hin furgaaneen Konyaa ABO Washington DC, Washington, D. Nageenyi Badhaadhaa? Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu godina Shawaa Kaabaa Salaale aanaa Hidhabuu Abootetti Siree Madihaane’aalamii iddoo jedhamutti bara 1914 dhalate. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Qoodni Qaalluun qabu kan biraa aadaa Oromoo kan sirna Gadaa keessaa tiksuufi too'achuudha. 13K likes. Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa. osoo hin qabaatin, Sirna Bulchiinsa walxaxaafi qorannoo waggoota hedduu fudhachuu kana jechuun, Sirni Gadaa mataan isaa Dimokiraasiidha jchuu ta'a. An independent Gadaa Oromia is indispensable as long as Oromo nation is concerned. Hawaasni keenya ala Afaanuma Oromoo keessayyuu loqoddaan Booranaa akkaan sooressa tahuu isaa muldhisa. aadaa sirna gadaa 4. Muul'ataa Maccaa fi Tuulamaa garuu duulasaa itti fufee . pdf is worth reading. Gemeinschaftliche Organisation Carraa Barnoota Sagantaa Bonaa Hojjattoota Misoomaa Oromiyaa Qoraasuma Jaalalaa. Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun ummata Oromoo har’a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga’e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay’ee xiqqaadha. Waldaa Maccaa Tuulama dhalachuun fi hoogganoota akka Baqqalaa Nadhi argachuun, miseensota ummatoota ollaa Oromiya birattillee waan uume qaba. Mirga abbaa biyyaa beekanii heera ofii keessa galchuu qofti gahaa miti <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w Sirna Gadaa Fi Gaaila Sirna Buttaa Qaluu-Oromoota Maccaa biratti Adeemsa yookiin marsaa Sirna Gadaa hundeessaa jiru. Qabsoo fi egeree waliinii Oromootiifis humna guddaadha. Whimsical wallpapers for living did hold its initial de Juniac Iatas EASTWARD meeting. Gefällt 6. Apr 28, 2017 · Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii, siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis ittiin calaqisiifacha, Barattoota isaaniitiis ittiin qaraa, Kana malees yeroo wadaajaa adda addaa irratti dubbifamaa, yeroo guuzaa irratti darashamuuni fi haala garagaraan ummata bira gahaa akka turte ragaan seenaa ni mul SIYAASAA, Kadiir Abdullaxiif Hajjii 'tin Jiruu fi Jireenyi Ummata Oromoo karaa hundaa Sirna Gadaan qajeelfama. ta’uudhaan hojii ajaa’iibsiisaa hojjachaa kan turan Abbaa Gadaa #Bayyanaa Sanabatuu bara hojii isaanii xumuruun baallii Abbaa Gadaa #Meelbaa kan ta’an #Goobanaa Hoolaatti dabarsaniiru. Related Posts Walharkaa fuudhinsi Paarkii indaastirii Jimmaa marsaa… Qeerroowwan Oromiyaa 50 ol ta’an gara magaalaa Arbaa… Waajjiraalee Baasii Hin Qusannerratti Tarkaanfin Ni… Obbo Birruun weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba’anii The study was conducted among Nole, Maccaa Oromo of West Wallagga. Gadaan jaarmayaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta’u sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. seera gadoomaa guuttachuuf sirna Oromoonni Godina Shawaa Lixaa raawwatamudha Home. September 17, 2014. Ergaa Baga Geessanii Bara Haaraa P/I/A/M/N/Oromiyaa,Obboo Shimallis Abdiisa Baga Bacaqii Gannaa of koltanii Fuula Birraatti baatan- Obbo Shimallis Abdiisaa I/A/P/Mootummaa Naannoo Oromiyaa Seenaa kaleessaa yaadachaa, Muuxannoo hardhaa qabannee Qajeeltoo duudhaa Oromummaa ganamaatiin Boru Ijaarra!! Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Namoota biraa wajji jiraata, hojjataas. Waggaan haaraa kunis waggaa ummatni Oromoo bittaa alagaa of irraa kuffisee bilisummaa fi walabummaa biyyaa isaa qabsoo isaatiin itti gonfatu akka tahu, akkasumas diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamee, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahu ABOn hawwa. Loqoddaan Booranaa kan loqoddaalee Afaan Oromoo isaan biroo irra sooressaa fi badhaadhaa tahee argumas, waan Oromoon Booranaa sirna gadaa: isa sirna aamantii, sirna taliigaa, sirna dinagdee fi sirna gamtaa of-keessaa qabu saniin, hanga ammaattuu buluufi. 12 posts published by Qeerroo on March 23, 2016. Hon. Sirna Gadaa Qomoo Maccaa, dhumarratti kan baname Sadaasa 25, 2014 Zelalem Tesfaye Sirna. Kanaaf seenaa Oromoo qorachuu fi beksisuun, aadaafi Afaan Oromoo dagagsuufi misoomsuun, sirna Gadaa kunuunsuufi ol baasanii mul’isuun Sabboonummaa Oromoo cimsuu ta’uu hubachuudhaan gahee keenya ni baana. This site deals with political, social and economic situations with very recent information from Ethiopia, focusing on the Oromos and Oromia case. Yaa’iin sirna Gadaa seera tumuufis ta’e wayyeessuuf aangoo seeraa qaba ture. Siiqeen ulee ulfoo, mallattoo aangoo dubaroo kan isaan xaxaa hawaasomaa keessa bahanii mirga namoomaa 9/06/2014 · The enemy is trying to erase Oromo identity as independent people to deny their claim over Oromiyaa. Gadaa Oromoo Tuulamaa (Waaqeffannaa, 1 Bitootessa 2017) Tuulamaa Godinaalee Shawaa afran keessatti kan argamu ta’ee daangaan isaatis dhihaan Macca, Kibba dhihaan Jimma, Kaaban Laga Abbaayi, Bahaan Karrayyuufi Kara kibbaatin Arsiidhan kan daangeffamuudha. Waan kana ta’eef, “tokkummaa malee bilisummaan hin feesisu” warri jedhan, farreen bilisummaa Oromiyaa ta’uu beeynee, olola kana irraa of-eeggachuu, dura dhaabbachuu fi saaxiluudhaan qabsoo bilisummaa Oromiyaa haa finiinsinu. By virtue of being part of the Gadaa System, the Oromo traditional religion or Waaqeffannaa should also be represented in the house. Girmaa Birruu Gadaa- EThiopian Minister of Trade & Industry Hon. Dr. Hawaasni keenya ala 10 posts published by dhaamsa ogeetti during February 2014. May 17, 2013 · re: sirna-gadaa-oromo deebisuun furmaata tokkummaa ti Post by ORFist » Sun Jul 06, 2014 1:23 pm Haa ta’u malee, amantii Oromoo Waaqeffannaan sababoota sirnoota darban keessa hawaa sichaafi aadaa hawaasichaa irra dhiibbaan gahaa tureef akkasumas amantilee biyyoota biroraa biyya seenaniin ukkaamamuu yaalera. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin 5/06/2017 · Keessumaa Oromoon biyya hambaa jiru kun yoo xiqqaate sadarkaa hawaasaatti (Community) seera ittiin waliif bulu akka Oromootti qabaachuu qaba. "Tooftaa fi ogummaa saayinsaawaa rakkoo jaalalaa furan. kennaa jirudha. EebbaaGadaaMaccaa – Kun eebba Gadaa Maccaa Odaa Bisilitti eebbifame;Gadaan Maccaa kunis seera lallabeera. Dhimmi Gumaa baasuu kun aadaa Oromoo ganamaa keessa kan ture, adeemsa keessa dhiibbaa alagaatiin akka laafu godhamus, qacceen isaan otuu hin badiin dhaloota ammaa bira dhaqqabe. me/Jechoota. Waldichis beekkamtummaa jeneraal Taaddasaan qabu keessattuu hariiroo cimaa inni Hayilasillaasee wajjin qabu fayyadamee hojii waldichaa gufuu tokko malee baballisuu barbaade. Maqaan isaatis (National Youth Movement for Freedom and Democracy) Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhame. Uunkaa jireenya hawaasaa Hawaasa keessatti dhalli namaa kophaa hinjiraatu. Bara Muudanaa kana seera jajjabaa lama tumatan. Goojjaam gara Kibbaa hanga Haroo Xaanaa ga’utti kan qubatan gosa Oromoo Jaawwii yoo ta’an isaanis Jahan Jaawwii jedhamu. saphaloo kadiir 👉Fuula Fb Keenyaa Like Gochuun Yeroo Mara Hordofaa Fb. Kan bojjatee qabeenya itti bulu borate. Kuusaa Jechootaa Afaan Oromoo guddaafi loqoda Oromiyaa mara hammate maxxansuufi Afaan Oromoo "Google translation" akka Eegaa, kun aadaa amantii sirna Gadaa keessaa isa tokko. gaggaarii 👉Channel Telegram Keenya Join Godhaa T. Dhugaa dha; bulchiinsi abbaa gadaa fi kan abbaa muudaa addaddas, tokkumas ture. Kanaaf seenaa Oromoo qorachuu fi beksisuun, aadaafi Afaan Oromoo dagagsuufi misoomsuun, sirna Gadaa kunuunsuufi ol baasanii mul’isuun Sabboonummaa Oromoo cimsuu ta’uu hubachuudhaan gahee keenya ni Finfinnee, Qaammee 6, 2011 (FBC) - Baga bacaqii Gannaa ofkoltanii fuula Birraatti baatan jedhan itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Sirni Gadaa sirna aadaa fi sirna ammayyaa kan Oromoon jaarra hedduun dura uumame taee beekama, nutis abbootii keenyatis tae Orommummaa keenyatti daran boonna. Obbo Baaroo Tumsaa yaada jijjiirama gurguddaa burqisiisuun nama morkataa hinqabne ture. 25/07/2013 · sammuyyaa habashaa bardhibbee 21-ffaa keessaa Taammanaa Bitimaa irraa | Adoolessa 25, 2013 Akkan barreeffata kana dhiyeessuuf kan sababa naaf tahe, sammuyyaa Habashootaa isa kunoo gara torban sadii irraa kaasee biyyalafaa (addunyaa) tana irratti qullaa of- dhaabee of-muldhisaa jiruu kana. Dirreen Sh/ Husseen akkuma amantii eega dhiibbaan sirna Gabrummaa Sirna Gadaa Oromoo laaffisee hadhuura dhaamsa siyaasaa keessattuu handhuura Arsiin Baalee-Diida’aa ‘’Ilaaliin-Dheertuun’’ yaada /dhamsa/ ergaa karaa hawaasa, diinaggee, siyaasaa fi kanniin fakkaatuu haga sirna gabrummaatii fi bulchitoota gabroonfataa balaallefatuu Obbo Baaroo Tumsaa yaada jijjiirama gurguddaa burqisiisuun nama morkataa hinqabne ture. Aug 13, 2012 · Wal-kabajuu,wal dhaga’uu,seera qabaachuu keenya odoo beeknu kaku cabsuu uumuu fi kanas sirreessuf ofitti deebi’uutu fala ta’a jedheetanii. • Nama bultii qabu, maatii isaa baala gaaridbaan bulcbu. Kophaas hindalagu. Namni seeraa fi magantii kana hordofuu dide ni adabama. Weerara Minilik booda garuu qubattooti Amhaaraa gara Oromiyaatti godaanuun wal qabatee koloneeffattoota muraasaaf jecha Oromoon aangoo politikaa fi lafa itti jiraataa ture sarbame. waggoota dhibba dura seera Gadaatin Oromoo walbulchaa turuu qorattoonni seenaa nibsu. Biyya Gadaa Oromiyaa kan akka seera, aadaa fi sirnaan walbulchaa ture diinni cabsuun seenaa bara dheeratii miti. Kun seensaaf seenaa, Finfinnee isin yaadachisuuf male seenaa, Finfinnee wali gala “Kaayyoo biraa yokaan uummata gara jeeqamaatti geessuuf yoo tahe malee humna hidhate Malkaa Irreessaatti bobbaasuun waan barbaachisus, waan fudhatama qabu miti” kan jedhan – Abbaan Gadaa Maccaa – Obbo Taakkalaa Dhinsaa, akkuma Aadde Loomiin jedhan, akka humni hidhate naannoo sanatti hin argamnee fi deemsi jiru Foolleen to’aamu walii Kibbaafi Lixa Goojjaamii kaasee hanga Haroo Xaanaa ga’utti Oromoon Maccaa kan qubate yoo ta’u (naannoo Agawu irraa kan hafe ) gara Bahaatti immoo irra jireessaan Oromoo Tuulamaatu irra jiraata. • Nama beekaa, kan dbugaa bin dabsine fi murtii haqaa kennuu danda'u. Sirna yeroo sanii jalatti seeraan jaaramanii sochii bifa sanii gochuun falmaa hidhannoo yeroo san adeemsifamaa turteen wal qabatee ummata kakaasuu fi kophattis dargaggeessa qabsootti hamilchiisuu dandaye. Dirreen Sh/ Husseen akkuma amantii eega dhiibbaan sirna Gabrummaa Sirna Gadaa Oromoo laaffisee hadhuura dhaamsa siyaasaa keessattuu handhuura Arsiin Baalee-Diida’aa ‘’Ilaaliin-Dheertuun’’ yaada /dhamsa/ ergaa karaa hawaasa, diinaggee, siyaasaa fi kanniin fakkaatuu haga sirna gabrummaatii fi bulchitoota gabroonfataa balaallefatuu Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii, siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis ittiin calaqisiifacha, Barattoota isaaniitiis ittiin qaraa, Kana malees yeroo wadaajaa adda addaa irratti dubbifamaa, yeroo guuzaa irratti darashamuuni fi haala garagaraan ummata bira gahaa akka turte ragaan seenaa ni mul Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu godina Shawaa Kaabaa Salaale aanaa Hidhabuu Abootetti Siree Madihaane’aalamii iddoo jedhamutti bara 1914 dhalate. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun ummata Oromoo har’a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga’e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay’ee xiqqaadha. 14, 2011 – Konkolaattonni fee’isaa jajjaboon fee’isa toonii 3. Kun humna 30/11/2015 · Sirna Gadaa keessatt bulchi dirqama dhiiraa haa tahu malee dubaroon mirga seeraaf hoodaa qabu turan. Giiftii Abbaasiyyaa Abbaabulgaa - Chairperson of Ethiopian Women's Affairs Committee Guyyoo Dhaabasaa - gadaa scholar Haile Gebreselassie - King of Long distance running and marathon runner. gaaddisa sirna Gadaa jalatti ijaaramuudhaan akka ufii fi biyya isaa bulfachuu danda’u gar-gaaruu dha Aadaa fi bu’uurran sirna Gadaa irratti hundaauudhaan ummata Oromiyaa gaaddisa sirna Gadaa jalatti gurmeessuu, irree fi tokkummaa sabaa cimsu-udhaan ol’aantummaa fi mirga ummata Oromiyaa mirkaneessuu, burqaan Saba Oromoo fi Sirna Gadaa (The history of the Oromo nation and the Gadaa System) April 10, 2016. Dhimmi isaa Haaromsa Sirna Gadaa Iluu Abbaa Booraa fi 29/12/2016 · 7. seera caaseeffama sirna gadaa maccaa